Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wishyouwerehere
2459 9025
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
wishyouwerehere
6626 83e0
Reposted fromdorks dorks viaMerrry98 Merrry98
wishyouwerehere

handa: snaefellsnes, a photo from Snaefellsnessysla, Vesturland

Reposted frommr-absentia mr-absentia viabanshe banshe
wishyouwerehere
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna
wishyouwerehere
2040 4b3b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadriannak adriannak
wishyouwerehere

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
Reposted fromyourtitle yourtitle vialaparisienne laparisienne
wishyouwerehere
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
wishyouwerehere
2732 840d
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaoblivious oblivious
wishyouwerehere
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaparampam parampam
wishyouwerehere
0677 e932
wishyouwerehere
9465 2ecd 500
top
Reposted fromsponzy sponzy viateawho teawho
wishyouwerehere
wishyouwerehere
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
wishyouwerehere
Reposted fromshakeme shakeme viateawho teawho
wishyouwerehere
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viabehindblueeyes behindblueeyes
5970 d324
Reposted fromdivi divi viabehindblueeyes behindblueeyes
wishyouwerehere
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid vialaparisienne laparisienne
wishyouwerehere
8313 8fc6
Reposted fromsavatage savatage vialuckyloser luckyloser
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl