Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wishyouwerehere
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viawrazliwa wrazliwa
wishyouwerehere
5586 d6f6
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawrazliwa wrazliwa
0151 9ebf 500

nontemporary:

FELIX BUCKLOW

Reposted fromLittleJack LittleJack viasweetnothingg sweetnothingg
wishyouwerehere
Reposted fromheima heima viasweetnothingg sweetnothingg
wishyouwerehere
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaTheStawiarski TheStawiarski
wishyouwerehere
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
wishyouwerehere
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
wishyouwerehere
6027 a5a1
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik viairmelin irmelin
5128 139c 500
wishyouwerehere
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viazapominanie zapominanie
wishyouwerehere
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viahydrosphere hydrosphere
wishyouwerehere
wishyouwerehere
A już mnie wali to wszystko
— Babcia
Reposted byweltschmerz-psychological-painsmutnazupasweetnothinggpuszkamilenysgrialux3zwyklajakzawszehysterietobecontinuedalliwantisyoumadadreamlanabananaczooparachutelittle-thingsAinsworthCassplugssniebieskieoczyDonRincewindmigotanieszyderajstrblExplorersprzekletahumanefalkaa61sekundearlt
wishyouwerehere
wishyouwerehere
4298 58c1 500
Reposted frommollim mollim viatwice twice
wishyouwerehere
2896 fcbc 500

nevver:

Matchy matchy, Kelsey McClellan

Reposted fromsmallsoap smallsoap viamarcinmarcin marcinmarcin
4907 26ed 500

cahlmest:

mimohsa:

- i believe in you -

C.

Reposted fromtwice twice viaamerykanskieciacho amerykanskieciacho
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl