Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
wishyouwerehere
2721 ed00 500
wishyouwerehere
7099 0c48 500
wishyouwerehere
Reposted fromshakeme shakeme viaparampam parampam
wishyouwerehere
Reposted fromlifeless lifeless viaparampam parampam
wishyouwerehere
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viasoko soko
wishyouwerehere
7738 3439 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viasoko soko
wishyouwerehere
8402 09ec
Reposted fromRowena Rowena viabumpy bumpy
wishyouwerehere
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viabumpy bumpy
wishyouwerehere
4185 96a2 500
Reposted fromsoftboi softboi viabumpy bumpy
wishyouwerehere
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viabumpy bumpy
wishyouwerehere
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
wishyouwerehere
Jeśli chcesz kogoś oczarować, spraw, by poczuł się wyjątkowo. To zadziała.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
wishyouwerehere
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaifeelnothing ifeelnothing
2356 ff3e
wishyouwerehere
5618 9a89 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viabigevilgrin00 bigevilgrin00
wishyouwerehere
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viabigevilgrin00 bigevilgrin00
wishyouwerehere
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
wishyouwerehere
6010 1d27 500
Reposted fromsoftboi softboi viabigevilgrin00 bigevilgrin00
wishyouwerehere
0396 064a
Reposted frommeem meem viabigevilgrin00 bigevilgrin00
wishyouwerehere
9391 b35c
Reposted fromPTA PTA viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl