Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8319 45a3 500
wishyouwerehere
wishyouwerehere
wishyouwerehere
6780 9d7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSzczurek Szczurek
wishyouwerehere
Tak mi się nie chcę
tak bardzo nie chcę
lecz kiedyś jeszcze 
będę seksi
— Mikromusic
Reposted byweltschmerz-psychological-painmusiicsmutnazupadestructive-hopelesslikearollingstonemessinheaderrortryagaincotarskylittlewhiteliesmilostkisilkydreamstake-careoxygeniumdoubleespressokapellapoolunclaudellemy-whole-selfEtienlittlewhiteliespannaniczyjajunior13zytaohhhfuckittanne-mariemisteriousshivermaladziewczynka
wishyouwerehere
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaboli boli
wishyouwerehere
W piątki leżę w wannie
Nie mam siły tańczyć ani chlać
Napijcie się za mnie
Nie chce mi się płakać ani śmiać
— Taco Hemingway - W piątki leżę w wannie (feat. Dawid Podsiadło)
wishyouwerehere
1273 eaf6
wishyouwerehere
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaholymoly holymoly
wishyouwerehere
6722 3976
Reposted fromkreatura kreatura viatobecontinued tobecontinued
wishyouwerehere
4262 be35 500
nap
wishyouwerehere
Reposted fromshakeme shakeme viahavingdreams havingdreams
wishyouwerehere
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
wishyouwerehere
wishyouwerehere
4489 e1de 500
wishyouwerehere
6766 3cd6 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
6455 6b12 500
Reposted frombrumous brumous viaoxygenium oxygenium
wishyouwerehere
6771 ff07 500
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
wishyouwerehere
5222 7267 500
Reposted frominverosimil inverosimil viaoxygenium oxygenium
wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...